Merking av distribusjonsenheter

D-pak eller distribusjonsforpakning inneholder en eller flere forbrukerpakninger (F-pak). Det skal benyttes to typer etiketter i henhold til standarden STAND005. Etikett for produktinformasjon og etikett for transportinformasjon.

Kontakt oss »

Praktiske retningslinjer

Strekkoden GS1-128 skal benyttes til merking av D-pak, under henvisning til krav til sporbarhet. Samme opplysning skal kun forekomme én gang pr. etikett. Siden form og størrelse på D-pak er sterkt varierende, vil også størrelse og utforming av etikettene variere. Det er en forutsetning at etikettene er lesbare i alle ledd.

Etikettformater

Etikettbredde skal være 105 mm eller 148 mm. Høyden på etiketten kan variere.

Etikettplassering på pall

Produkt- og transportetiketten skal stå på samme side på pallen, og minimumskravet er at pallen skal merkes på to sider med begge etikettypene.

Produktetiketter

1. Navn på merkeeier (skal merkes)
2. Varetekst (skal merkes)
3. GTIN for D-pak (skal merkes)
4. Best før dato (hvis F-pak er merket)
5. Leverandørens artnr. (kan merkes)
6. GS1-128 kode (skal merkes)

Kilde: GS1 Norway

Transportetiketter

1. Adressant (skal merkes)
2. Mottaker (skal merkes)
3. Kjøpers referanse (skal merkes)
4. Bruttovekt (skal merkes)
5. Maks stablevekt (skal merkes)
6. SSCC-kode (skal merkes)
7. GS1-128 kode (skal merkes)

Kontakta oss

Telefon
+47 4000 5275

Epost
ordre@ettiketto.no