Generelle krav til all matinformasjon

Det gjelder generelle krav til merking av mat. I tillegg skal distribusjonsenheter og paller merkes med standardiserte etiketter (STAND005).

Kontakt oss »

Merking av mat

Ettiketto hjelper deg med etiketter og krav til matinformasjon. Merkingen skal ikke være villedende og merkingen skal være på norsk, eller i stavemåten likt norsk. Det er virksomhetene som har ansvaret for å følge regelverket. Ferdigpakkede næringsmidler skal, med en del generelle og spesifikke unntak, merkes med:

1. Betegnelse
2. Ingrediensliste
3. Stoffer som kan fremkalle allergi eller intoleranse
4. Mengdeangivelse av ingredienser
5. Nettoinnhold
6. Holdbarhettsdato eller siste forbruksdato
7. Vilkår for oppbevaring og anvendelse
8. Navnet og adressen til den ansvarlige næringsmiddelvirksomhet
9. Bruksanvisning
10. Obligatorisk næringsdeklarasjon. Angivelse per 100 g eller 100 ml
11. Særskilte merkeregler for visse matvarer
12. Frivillige opplysninger

Kontakta oss

Hvamsvingen
+47 904 88 444

Trondheim
+47 4000 5275

Tangen
+47 904 88 444